DAIKIN

 

TČ vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou zařízení, které odebírají teplo z venkovního vzduchu a pomocí výměníku toto teplo pak ohřívá topnou vodu, popřípadě TUV v akumulačním zásobníku (Teplá Užitková Voda). Z naší nabídky jsou to právě tepelná čerpadla  Daikin Altherma. Tepelná čerpadla Daikin Altherma nabízíme ve dvou modelových řadách a to jako nízkoteplotní tepelná čerpadla a nebo jako vysokoteplotní tepelná čerpadla, která dokáží ohřát výstupní vodu až na + 80 °C díky dvoustupňové kompresi. Bližší informace naletznete v podkladech ke stažení.

 

Tepelná čerpadla DAIKIN Altherma - popis

Technologie tepelného čerpadla v té nejlepší formě.

AlthermaSystém pro vytápění a chlazení Daikin Altherma je založen na technologii tepelného čerpadla a představuje flexibilní a cenově efektivní alternativu elektro-kotlů nebo kotlů na fosilní paliva (na zemní plyn nebo uhlí), navíc s možností chlazení. Energetická účinnost, která k Althermě neodmyslitelně patří, z ní dělá ideální řešení pro snížení spotřeby energií a emisí CO2.

Daikin: špička v technologii tepelných čerpadel

Pozoruhodná energetická účinnost Althermy pramení z unikátní kombinace vysoce účinného invertorem řízeného kompresoru Daikin a regulace s plovoucí nastavenou teplotou, umožňující systému přesně sladit výkon se skutečnou topnou potřebou budovy.

Navíc Altherma dokáže maximalizovat komfort a dále snížit spotřebu energie díky své schopnosti přesně regulovat teplotu topného tělesa na optimální úroveň.


 

Nízkoteplotní tepelná čerpadla DAIKIN Altherma - popis

Nízkoteplotní vytápění - kombinace výhod

Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 55 °C nebo i méně dokázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody, dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací.


 

Vysokoteplotní tepelná čerpadla DAIKIN Altherma - popis

 

SHRNUTÍ NEJPODSTATNĚJŠÍCH PŘEDNOSTÍ:

  • Výměna kotle přímo za tepelné čerpadlo – radiátory mohou zůstat.
  • Teplota topné vody až do 80 °C bez elektrického dohřevu.
  • Široký provozní rozsah až do venkovní teploty -25 °C.
  • Bezkonkurenční dvojitý kaskádový systém s invertorem plus všechny výhody Daikin Altherma systému!

 

 

JAK SYSTÉM FUNGUJE:

Daikin Altherma HT (high temperature – vysokoteplotní Daikin Altherma) je vybavena dvojitým tepelným čerpadlem, které odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu a vyrobené teplo dodává do otopné soustavy. První tepelné čerpadlo – nacházející se ve venkovní jednotce – je zdrojem středně vysokých teplot pro druhé tepelné čerpadlo ve vnitřní jednotce, které dohřeje vodu až na 80 °C. Této teploty topné vody je dosaženo pouze na principu termodynamiky – bez dodatečného elektrického dohřevu – což činí Daikin Altherma HT extrémně účinnou. Obě tepelná čerpadla jsou založena na invertorové technologii, což přináší další úspory energie.

 

 


 

 

Optimalizované použití tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou přirozeně "čistá" a spolehlivá zařízení a tradičně využívají technologii "voda-voda" nebo "vzduch-vzduch". Systém "vzduch-voda" Althermy však představuje to nejlepší z obou technologií, spojující:

  • snadnou dostupnost vzduchu jako zdroje tepla nízké pořizovací náklady (Nevyžaduje drahé vrty nebo rozsáhlé povrchové práce a ani nepotřebuje stavbu komínu. Systém se tudíž výborně hodí i do centra měst nebo tam, kde je omezený prostor.)
  • bezemisní provoz
  • snadnou instalaci a údržbu spolu s komfortem vodní otopné soustavy
  • Energie ze vzduchu = energie zdarma

Zdroji tepla pro nízkoteplotní otopné soustavy mohou být kotle na fosilní paliva nebo elektřina. Altherma, jako alternativa k těmto "tradičním" zdrojům, je však mnohem účinnější řešení. Více než 2/3 energie, kterou Altherma v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu a je zdarma.

Systém Altherma pracuje až do teplot -20 °C (za souběžného provozu záložního dohřívače), takže je schopný dodat veškeré teplo potřebné k vytopení objektu na komfortní teplotu. Všechna tepelná čerpadla vyžadují elektřinu pro přečerpání energie z nízké teploty na teplotu pro vytápění.

Například Altherma může z 1 kW elektrického příkonu do objektu dodat 3,8 kW tepla. (Předběžné měření při podmínkách Eurovent (7 °C venkovní teplota/35 °C teplota výstupní topné vody)

Flexibilní využití, jednoduchá instalace

Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní technologickou místnost a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje.

Komplexní řešení pro celoroční komfort

Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší teplé užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí vaše pohodlí po celý rok.

Althermu lze využívat ve 3 konfiguracích - jako monoenergetický, monovalentní a bivalentní systém - a optimalizovat tím poměr mezi investičními a provozními náklady a rozšířit paletu typů projektů, kde lze Althemu využít.

Profesionální instalační firmy Daikin poskytnou detailní popis, jak lze každou konfiguraci využít u daného objektu.

Monoenergetický Altherma systém

Monoenergetický Altherma systémTepelné čerpadlo pokrývá 90-95% roční potřeby tepla. Zbývajících 5-10% pokrývá záložní elektrický dohřívač. Dlouhodobé zkušenosti doporučují volit tepelné čerpadlo tak, aby pokrývalo 60% tepelných ztrát v nejchladnějších dnech. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít systém Altherma v monoenergetické konfiguraci, protože má optimální poměr mezi investičními a provozními náklady.

Monovalentní systém Altherma

Monovalentní systém AlthermaTepelné čerpadlo pokrývá 100% tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Toto řešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční náklady mohou být vyšší, ale spotřeba energie je ze všech 3 variant nejnižší.

Bivalentní systém Altherma

Bivalentní systém AlthermaBivalentní systém kombinuje dva nezávislé zdroje tepla - tepelné čerpadlo a kotel na fosilní paliva. Bivalentní systém se vyskytuje ve 2 variantách: v sériovém zapojení (Konfigurace je stejná jako v monoenergetickém systému, ale místo záložního dohřívače je použit kotel.) a v paralelním zapojení.

V sériovém zapojení je kotel dimenzován na pouhé pokrytí špiček potřeby tepla, v paralelním zapojení je dimenzován k pokrytí veškerých tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Paralelní bivalentní zapojení se doporučuje pro objekty se stávajícím systémem vytápění, kdy řešení s Althermou snižuje spotřebu energie.

Systém Altherma

 

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka odčerpává nízkoteplotní energii z okolního vzduchu - energii, která je zadarmo - a zvýší její teplotu. Hodnotnější energie je poté převedena prostřednictvím chladivového okruhu do vnitřního hydroboxu.

Vnitřní hydrobox

Vnitřní hydorobox převádí tepelnou energii z chladiva do vody, která obíhá radiátory ústředního vytápění, podlahovým topením a zásobníkem na teplou užitkovou vodu. Ve verzi hydroboxu s funkcí topení a chlazení se chladicího účinku dosahuje cirkulací ochlazené vody na 7°C přes jednotky fan-coil. Systém Altherma může poskytnout i částečné chlazení prostřednictvím chladivového okruhu nebo radiátorů tím, že omezí minimální teplotu chladicí vody. Příprava teplé užitkové vody je zajištěna automatickým přepínáním mezi režimem chlazení/vytápění a režimem TUV.

Zásobník na teplou užitkovou vodu (volitelná výbava)

Pro pokrytí potřeby teplé užitkové vody je k dispozici speciální nerezový zásobník, zkonstruovaný pro využití a udržení nejvyšší možné energetické účinnosti, kterou systém Altherma nabízí. Kombinace elektrického ohřívače v horní části zásobníku s výměníkem tepelného čerpadla v dolní části zásobníku zajišťuje nejnižší možnou spotřebu energie a přitom rychlý ohřev vody. Navíc vestavěná funkce ohřívá vodu v zásobníku nad 70°C minimálně jednou týdně z preventivních hygienických důvodů.

Vnitřní jednotky fan-coil (volitelné)

Jenotky fan-coil naší řady lze napojit na systém Altherma pro chlazení.

Ovládání systému

Ovládání systému a ovladač pro uživatele jsou obsaženy v hydroboxu. Obsahuje týdenní program, který umožňuje řízení teploty v průběhu každého dne v týdnu, takže lze například snížit teplotu v noci nebo během dne a naopak ji zvýšit ráno pro příjemné probuzení a odpoledne před příchodem domů. Pohodlí uživatele je tak vždy zajištěno, ať jsou jeho preference jakékoliv. Přidáním běžných termostatů lze regulovat teplotu a úroveň komfortu v jednotlivých místnostech, kde