Úprava vody a čištění forem

snap_20120624-180127_003png.pngI v dnešní době není dosud doceněn vliv kvality chladící vody a čistoty chladících kanálů forem na energetickou náročnost výroby a stabilitu výrobního procesu. Přitom již 0,1 mm minerálních úsad na výměníku chladícího zařízení snižuje jeho účinnost až o 20% a vliv úsad v chladících kanálech forem je obdobný, znamená zhoršený průtok chladící vody, snížený přestup tepla a tím zvýšení času potřebného pro výrobu a při vyšší vrstvě úsad i narušení stability výrobního procesu a zvýšenou zmetkovitost. Firma gwk nabízí komplexní řešení těchto problémů pomocí úpraven vody Active a zařízení na čištění forem Moldclean. Úpravny vody Active jsou vyráběny na základě chemického rozboru vstupní vody přímo na míru zákazníka. Také pro zařízení na čištění forem Moldclean je vybírána chemie na základě rozboru úsad ve formách pro co možná nejefektivnější a nejšetrnější čištění.

 

Prospeky ke stažení

(pdf) active a moldclean en (611,9kB)

(pdf) active a moldclean de (617,76kB)